- doradzę
- wytłumaczę
- pomogę merytorycznie
- jeżeli po konsultacjach zdecydujesz się na skorzystanie z usług kompleksowych,
koszt konsultacji odliczę od końcowego wynagrodzenia

Możemy umówić się u mnie w biurze, u Ciebie lub online: Zoom, Google Meeting, Skype